Έχει σταλεί ένα email.
Ελέγξτε τα εισερχόμενά σας.